06.05.2024 02:21

Giriş

Web hizmetleri, farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmayı sağlayan bir yapıdır. Bu makalede, JSON-RPC ve XML-RPC gibi yaygın web hizmetleri türlerinin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve kullanım alanları incelenecektir.

1. JSON-RPC Nedir?

1.1. Tanım:

 • JSON-RPC (JavaScript Object Notation - Remote Procedure Call), JavaScript Nesne Notasyonu ile uzak prosedür çağrısı yapmayı sağlayan bir protokoldür. JSON formatında veri alışverişi yapar.

1.2. Özellikler:

 • HTTP veya WebSocket gibi iletişim protokollerini kullanarak çalışır.
 • JSON-RPC talepleri, uzaktaki bir sunucuya bir istekte bulunarak işlemleri gerçekleştirir.
 • İstemci tarafından sunucuya gönderilen veri, JSON formatında olmalıdır.
 • JSON-RPC yanıtları, başlık, hata veya sonuç içerebilir.

2. XML-RPC Nedir?

2.1. Tanım:

 • XML-RPC (Extensible Markup Language - Remote Procedure Call), Uzaktan Prosedür Çağrısı için Genişletilebilir İşaretleme Dili kullanır. XML formatında veri alışverişi yapar.

2.2. Özellikler:

 • XML-RPC, HTTP üzerinden taşınan XML belgelerini kullanarak işlemleri gerçekleştirir.
 • İstemci, sunucuya belirli bir yöntemi ve parametreleri içeren bir XML belgesi gönderir.
 • Sunucu, istemcinin talebini işler ve sonucu XML formatında yanıt olarak gönderir.
 • XML-RPC, basit ve genel bir iletişim protokolüdür.

3. JSON-RPC ve XML-RPC Kullanım Alanları

3.1. Web Hizmetleri:

 • Hem JSON-RPC hem de XML-RPC, farklı platformlar arasında web hizmetleri oluşturmak için kullanılabilir. İstemciler, bu protokolleri kullanarak sunucu tarafındaki işlemleri çağırabilir ve veri alışverişi yapabilir.

3.2. Dağıtılmış Uygulamalar:

 • JSON-RPC ve XML-RPC, dağıtılmış uygulamalarda uzaktan prosedür çağrısı yapmak için kullanılabilir. Böylece, farklı sistemler arasında veri alışverişi kolaylaştırılır.

3.3. Mikroservis Mimarisinde:

 • Mikroservis mimarisi kullanan uygulamalarda, JSON-RPC ve XML-RPC gibi web hizmetleri, farklı servisler arasında iletişim sağlar. Bu şekilde, mikroservisler arasındaki işlemler gerçekleştirilir.

4. Sonuç

JSON-RPC ve XML-RPC, web hizmetleri alanında farklı platformlar arasında veri alışverişi yapmak için kullanılan protokollerdir. Her ikisi de uzaktan prosedür çağrısı yapmayı sağlar, ancak JSON-RPC JSON formatını, XML-RPC ise XML formatını kullanır. Her iki protokol de web tabanlı uygulamalar, dağıtılmış sistemler ve mikroservis mimarilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.