05.05.2024 02:28

Giriş

SOAP (Simple Object Access Protocol), web hizmetleri alanında uzun yıllardır kullanılan ve güvenilir veri alışverişini sağlayan bir protokoldür. Bu makalede, SOAP Web Servisleri'nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve neden hala tercih edildiği hakkında detaylı bir inceleme yapılacaktır.

1. SOAP Web Servisleri Nedir?

1.1. Tanım:

 • SOAP, XML tabanlı bir iletişim protokolüdür ve web hizmetlerinin (servislerin) iletişiminde kullanılır. Bu protokol, uygulamalar arasında güvenilir ve standart bir veri alışverişi sağlar.

1.2. Özellikler:

 • XML formatında iletişim sağlar.
 • HTTP, HTTPS, SMTP gibi farklı iletişim protokollerini destekler.
 • WSDL (Web Services Description Language) dosyalarıyla servis tanımlamalarını sağlar.
 • İşlemleri tanımlamak için SOAP mesajlarını kullanır.

2. SOAP Web Servisleri Kullanım Alanları

2.1. İş Kuralları ve İşlemler:

 • Kurumsal uygulamalarda, iş kurallarını ve işlemlerini tanımlamak için SOAP Web Servisleri sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir banka sistemi, müşteri hesap bilgilerini SOAP Web Servisleri aracılığıyla sağlayabilir.

2.2. Entegrasyonlar:

 • Farklı sistemler arasında güvenilir veri alışverişi sağlamak için SOAP Web Servisleri kullanılır. Özellikle büyük ölçekli kuruluşlarda, farklı departmanlar arasında bilgi paylaşımı için tercih edilirler.

2.3. Ticari Uygulamalar:

 • Ticari uygulamalarda, tedarik zinciri yönetimi, envanter takibi gibi işlemler için SOAP Web Servisleri yaygın olarak kullanılır. Bu sayede farklı şirketler arasında güvenilir veri alışverişi sağlanabilir.

3. SOAP Web Servisleri Tasarımı ve İmplementasyonu

3.1. WSDL (Web Services Description Language):

 • WSDL dosyaları, SOAP Web Servislerinin tanımlanması ve erişimi için kullanılır. Servislerin metodları, parametreleri ve dönüş değerleri WSDL dosyalarında tanımlanır.

3.2. XML Mesaj Formatı:

 • SOAP mesajları, XML formatında taşınır. Mesajlar, istek (request) ve cevap (response) olarak iki şekilde olabilir ve belirli bir yapıya sahiptirler.

3.3. Güvenlik ve Güvenilirlik:

 • SOAP Web Servisleri, WS-Security gibi standartlarla güvenlik ve güvenilirlik sağlar. Mesaj şifreleme, kimlik doğrulama gibi özelliklerle güvenli bir iletişim ortamı sunarlar.

4. Sonuç

SOAP Web Servisleri, uzun yıllardır kullanılan ve güvenilir veri alışverişi sağlayan bir protokoldür. Özellikle kurumsal uygulamalarda, iş kurallarını tanımlamak, farklı sistemler arasında entegrasyon sağlamak ve ticari uygulamaları desteklemek için tercih edilirler. Standart ve güvenilir bir iletişim protokolü olmaları, SOAP Web Servislerini hala birçok alanda tercih edilen bir çözüm haline getirir.